Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym dla klas 0-VII  PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA  organizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Honorowy patronat: Dyrektor Szkoły Ewa Momot
Organizator: Dagmara Socha, Beata Balicka, Elwira Kasperek, Elżbieta Mila-Suska 

 

Regulamin Konkursu

Regulamin szkolnego konkursu literacko-plastycznego dla klas 0-VII  PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas 0-VII

1. Cel konkursu:

 -  kształtowanie postaw patriotycznych,

 - propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację literacką i plastyczną dzieci i młodzieży

 -  promowanie piękna i walorów krajobrazowych naszego kraju

 - rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży 

 - doskonalenie form wypowiedzi pisemnej oraz form plastycznych

 - pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z  100  rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,

 - popularyzowanie i wspieranie talentów uczniów.

 

2. Założenia organizacyjne:

 - w konkursie mogą brać udział uczniowie  klas 0-VII Szkoły Podstawowej nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie,

 -  każdy uczeń może wziąć udział zarówno w kategorii literackiej jak i plastycznej.

 

• Kategoria plastyczna:

 - adresaci: uczniowie klas 0-VII,

 - warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej,     związanej z tematem konkursu (praca może przedstawiać: miasta, motywy folkowe charakterystyczne dla konkretnego regionu, piękno polskiej przyrody, krajobrazy)

 - praca może być wykonana dowolną techniką płaską, format A3 (wyklucza się prace przestrzenne)

 - każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (na odwrotnej stronie pracy): imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy, opiekun.

 

• Kategoria literacka:

 - adresaci: uczniowie klas III-VII,

 - w liście do kolegi/koleżanki mieszkającego za granicą opisz walory naszego kraju i zachęć do odwiedzenia Polski, napisz, co jest dla Ciebie najpiękniejsze i co chciałbyś/abyś najbardziej pokazać tej osobie podczas jej wizyty w Polsce

 - list nie powinien być dłuższy niż dwie strony A4, napisany odręcznie lub komputerowo z własnoręcznym podpisem,

 - pamiętaj o wyznacznikach listu, zadbaj o estetykę pracy i poprawność językową

 - każdy list powinien być zaopatrzony w metryczkę (na odwrotnej stronie pracy): imię i nazwisko, klasa, opiekun.

 

3. Kryteria ocen: 

• Kategoria plastyczna:

 - ogólne wrażenie artystyczne 

 - oryginalność pomysłu - opracowanie tematu, wkład pracy 

 - estetyka 

 - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

• oto kwaKategoria literacka:

 - zgodność z tematem konkursu,

 - poprawność językowa,

 - walory literackie.

 

4. Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane w każdej z kategorii: 

 - plastycznej: klasy 0-I, II-III oraz IV-VII

 - literackiej: klasy III-IV oraz V-VII

 

Prace należy składać w świetlicy szkolnej, u pani Elwiry Kasperek lub u pani Elżbiety Mili-Suskiej do dnia 4 czerwca 2018 r.

Wyniki konkursu  zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH POMYSŁÓW.