Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca Rady Rodziców - Monika Dziubińska
Zastępca Przewodniczącej - Anna Grzelak
Sekretarz - Anna Mikulska
Skarbnik - Aleksandra Felińska

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Monika Trela
Członek komisji - Joanna Stachyra-Galant

 

Regulamin Rady Rodziców