Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Dodatkowe dni wolne od nauki w Szkole Podstawowej nr 10 im. H. Sienkiewicza w roku szkolnym 2022/23:

  • 14 października DEN piątek (1)
  • 31 października –poniedziałek (1)
  • 2 maja – wtorek (1)
  • 23, 24, 25 maja -egzamin ósmoklasisty (3)
  • 26 maja – piątek po egzaminach (1)
  • 9 czerwca - piątek po B. Ciele (1)