Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

W roku szkolnym 2022/2023 po raz pierwszy realizujemy w naszej szkole projekt edukacyjny, którego głównym założeniem jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.

Innowacja ma na celu rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi, wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego państwa, kształtowanie postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integrację zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, naukę przez zabawę.

Nasi uczniowie poprzez wykonywanie zadań z różnych dziedzin, m. in. plastyki, muzyki, informatyki, zdobędą wiedzę o Włoszech – posłuchają ich hymnu, nauczą się liczyć, poznają włoskie symbole narodowe, włoską kuchnię i bajki, rośliny oraz zwierzęta, a także słynnych Włochów i miejsca we Włoszech, które warto zwiedzić.