Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Uczniowie klas 7 dołączyli do akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich VIII" zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach tej akcji podczas lekcji geografii siódmoklasiści korzystając z otrzymanych materiałów dowiedzieli się jak mogą dbać o klimat w swoim środowisku lokalnym, poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.