Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
  • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Serdecznie zapraszamy uczniów z klas 0-3 do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastyczno - Technicznym "Mój Wymarzony Miś". Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE...

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno – Technicznego 

„MÓJ WYMARZONY MIŚ”

Organizatorzy:

mgr Iwona Sokół – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Gołąb – nauczyciel wychowawca świetlicy

Cele konkursu:

· kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

· rozwijanie zdolności manualnych,

· kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,

· wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas 0-3, uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Format pracy: A3.

Technika: dowolna, płaska lub przestrzenna..

Termin dostarczenia prac:

Prace należy dostarczyć do wychowawcy do dn. 22 listopada (środa). Każda praca musi być opisana metryczką – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, klasa).

Kryteria oceny prac konkursowych:

· oryginalność,

· estetyka wykonania,

· dobór techniki,

· ogólne wrażenie,

· wkład pracy ucznia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 listopada (poniedziałek).

Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna nagrody i dyplomy za zdobycie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Laureaci konkursu o wygranej zostaną poinformowani przez organizatorów.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.