Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846

Jubileusz 105-lecia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza obchodziliśmy szczególnie uroczyście w gronie wyjątkowych gości. Święto naszej Szkoły rozpoczęła wspólna modlitwa podczas Eucharystii w kościele pw. Św. Agnieszki. W kazaniu i słowie do zgromadzonych gości i młodzieży ks. Grzegorz Grabarczyk przywołał wszystkie lata, w których nauczyciele naszej Szkoły, realizując codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą kierowali się zawsze ku przyszłości bazując na tradycji, wartościach i wzajemnym szacunku.

Następnie wszyscy udali się do budynku Szkoły, gdzie miały miejsce kolejne ważne dla naszej społeczności wydarzenia. Poczet sztandarowy, pod opieką pani Ewy Michalak i pana Szymona Miłkowskiego, wprowadził sztandar Szkoły. Po serdecznym przywitaniu szacownych gości przez panią Iwonę Sokół i ks. Grzegorza Grabarczyka – konferansjerów uroczystości, głos zabrał dyrektor Szkoły, Pan Tadeusz Szydłowski. W swoim przemówieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia z 105-letniej historii szkoły oraz pierwszych jej pracowników. Pan Szydłowski zwrócił także uwagę na owocną współpracę wielu środowisk: władz państwowych i samorządowych, lokalnych i kościelnych, a przede wszystkim współdziałanie rodziców i nauczycieli w tworzeniu przestrzeni szkolnej przyjaznej dla dzieci i młodzieży. Po przemowie Pana Dyrektora głos zabrała posłanka na Sejm Rzeczpospolitej pani Marta Wcisło, w wyjątkowo ciepłych słowach wspomniała Kalinowszczyznę, oraz Szkołę Podstawową nr 10 jako centrum integrujące młodzież, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to lodowisko szkolne w latach osiemdziesiątych było stałym elementem osiedla. Głos zabrał również wiceprezydent Miasta Lublin, Pan dr Mariusz Banach, który na ręce pana dyrektora wręczył dla Szkoły medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za wieloletnią działalność edukacyjną i wychowawczą służącą kolejnym pokoleniom Lublinian z podziękowaniem za dbałość o wysoki poziom kształcenia oraz tworzenie miejsca dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, wspólnie z Panem wiceprezydentem Mariuszem Banachem oraz przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, Panią Jadwigą Mach, wręczyła zasłużonym nauczycielom szkoły pamiątkowe medale „Unii Lubelskiej” oraz medale „Prezydenta Miasta Lublin”.

Wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Pan Mirosław Wójcik reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę oraz Panią Kurator Teresę Misiuk odczytał listy od Pana Wojewody i Pani Kurator skierowane do społeczności szkolnej z życzeniami kolejnych, pełnych sukcesów lat działalności edukacyjnej.

Po serdecznych słowach wyśmienitych gości pani Iwona Sokół i ks. Grzegorz Grabarczyk – konferansjerzy, zaprosili do obejrzenia części artystycznej wprowadzającej nas w radosny czas świętowania. Występ gimnastyczny dziewczynek z klas: 5a i 6a przygotowany przez panią Magdalenę Niećko oraz przedstawienie przygotowane przez panie: Elżbietę Milę - Suską oraz Elwirę Kasperek zostało przyjęte entuzjastycznymi brawami przez wyjątkową publiczność. Artystów wcielających się w sienkiewiczowskich bohaterów w spektaklu „Nocne spotkanie w bibliotece szkolnej” nagrodzono owacją na stojąco.

Pan dyrektor Tadeusz Szydłowski po zakończonych uroczystościach jeszcze raz podziękował za obecność przybyłym gościom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom oraz absolwentom reprezentującym społeczność szkolną. Zaprosił do obejrzenia wystawy prac plastycznych nagrodzonych w konkursie plastycznym „Moja szkoła za 105 lat”, kronik szkolnych oraz do „szkolnej kawiarenki” na poczęstunek.

Wielu z obecnych skorzystało z możliwości wpisania się do Księgi Gości, składając gratulacje społeczności szkolnej i życząc wielu kolejnych lat pomyślności.

 

Ważne informacje na temat procedur bezpieczeństwa w szkole.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, w którym znajdują się procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły.
Proszę również zapoznać się z osobami i instytucjami, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej....

Broszura: Bezpieczna szkoła zagrożenia i zalecenia...

Plik: Osoby i instytucje...

link do strony rządowego projektu Bezpiecznej Szkoły4 i 5 października 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie uroczyście obchodziła dwa ważne wydarzenia: 100. rocznicę powstania placówki oraz 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda, a także: Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Ryszard Montusiewicz Dyrektor TVP3 Lublin...  >>>więcej w relacji i fotorelacji z jubileuszowych uroczystości - 5.10.2018 r.<<<

 

Aktualności

Szkoła

Uczniowie

Rodzice

Innowacje

Sport